HAKEKAT HAJAR ASWAD

DOSA YANG MENEMPEL DI HATI

QOOLA ROSUULULLOHI SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAMA : INNA LIKULLI SYAI-IN SAQOOLATAN WA INNA SAQOOLATAL QULUUBI DZIKRULLOHI, WAMAA MIN SYAI-IN ANJAA MIN ‘ADZAABILLAHI MIN DZIKRILLAHI, WALAU AN TADL-RUBA BISAIFIKA HATTAA YAN-QOTI’U (‘An Ibni Umar) Rowahul Baihaqi fi sya’bil iman. (Jami’ush shoghir / I / Alif / 166).

Bersabda Rosulullohi s.a.w : Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada penggosoknya. Dan sesungguhnya penggosoknya hati itu ialah dzikrulloh. Dan tidak ada dari sesuatu yang paling bisa menyelamatkan dari siksa Alloh (selain) dari dzikrulloh. Dan meskipun seandainya lehermu dipotong dari pandangmu sendiri.

Continue reading “HAKEKAT HAJAR ASWAD”

MS OFFICE 2007 / WORD PORTABLE + QUR’AN ( INDONESIA)

Langsung saja kawan,…

Kenyataanya sangat sulit mencari MS OFFICE 2007 PORTABLE, apalagi yang support QUR’AN , tambah sulit lagi.
Di sini langsung kami berikan link keduanya dan sekalian tutorial cara add-in qur’an dalam WORD PORTABLE tersebut.

semoga manfaat !!!

MS OFFICE PORTABLE, download DISINI

pass rar: duniashooting.com

ini tutorialnya